فواید روزه گرفتن
۰
سبزی خشک ناب فواید روزه داری

چرا روزه موجب سلامتی است؟

به نقل از شرکت خشکبار و سبزی خشک فردوس ناب:

سبزی خشک ناب فواید روزه داری
سبزی خشک ناب،فواید روزه داری.

روزه بگیرید تا سالم بمانید به چه معناست؟ لازم است که این سئوال را با مبنائی از مبانی خلقت توضیح دهیم. بر اساس اطلاعات دینی بدست آمده برای مبانی خلقت گفته می‌شود انسان دو بعدی خلق شده یک بعد آن بعد طبیعی خلقت انسان است که تبلوری است از صفرا، سودا، دم و بلغم که این چهار عنصر یا خلط از چهار رکن برخواستند شامل: آتش، خاک، باد و هوا  و این بعد طبیعی تن انسان شاکله طبیعی تن را تشکیل می‌دهد و روح الهی به آن اضافه می‌شود.

حفظ تعادل تن

برای حفظ تعادل تن انسانها قواعدی خلق شده است که انسان اگر بخواهد سالم باشد بایستی در حال تعادل بماند. حفظ تعادل این چهار خلط یعنی بهداشت، ایجاد تعادل در این چهار خلط یعنی درمان. بنابراین هم حفظ تعادل اخلاط چهارگانه لازم است هم حفظ تعادل روح الهی. طبیب به حفظ تعادل اخلاط چهارگانه توجه دارد، حکیم به حفظ تعادل بعد روحی و بعد جسمانی تن انسان توجه دارد.

چون این چهار خلط در ظرفی به نام نفس جمع شده‌اند در حال پراکندگی مداوم‌اند. در واقع تن انسان در حال گسیختگی مداوم است. یعنی هر روز مقداری صفرا، مقداری بلغم، مقداری دم و مقداری سودا از دست می‌دهد. پس غذا عبارت است از جبران مجموعه چهار خلط از دست داده تن. حالا هر چه بدن صفرا از دست داده به همان اندازه باید غذای صفرا زا بخورد، به همان اندازه‌ای که بلغم از دست داده به همان اندازه غذای بلغم زا باید بخورد و به همین ترتیب.

سبزی خشک ناب روزه
سبزی خشک ناب، فواید روزه گرفتن

خارج شدن بدن از تعادل

چون به شکل متعارف انسانها بیش از حد معمول نیازشان غذا می‌خورند و تعادل تن از حد خودش خارج می‌شود و وقتی این اتفاق بیافتد فرد بیمار می‌شود پس خداوند تبارک و تعالی روزه واجب کرده است تا انسان به حال تعادل برسد. و هر چه به تعادل تن نزدیک‌تر شد به همان اندازه زمینه پیدایش و پذیرش معنویات را پیدا می‌کند. هر چه انسان شکمی خالی تر داشته باشد روح و ذهن قوی‌تر و آماده‌تری برای عبادت دارد.

 

پس حفظ این تعادل با روزه میسر است و اگر روزه نبود این تعادل حاصل نمی‌شد. لذا روزه واجب شده چون حفظ تن واجب است و با این تعریف پرخوری و بدخوری ناپسند تلقی می‌شود. و روزه گرفتن مانع از این کار می‌گردد و تمام پرخوری‌ها و بدخوری‌ها و اسراف در طول سال را می‌خواهد جبران کند. البته باید دقت کنیم در وعده غذایی سحر و افطار زیاده روی نکنیم و به اندازه غذا بخوریم.

شرکت خشکبار و سبزی خشک فردوس ناب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X