سبزی ریحان و کاهش قندخون بالا
۰
سبزی خشک ریحان

مصرف سبزی خشک ریحان در کاهش قند بیماران دیابتی نوع 2 موثر می باشد.

سبزی خشک ریحان

یافته‌های یک بررسی حاکی از آن است که مصرف سبزی خشک ریحان همراه با رژیم غذایی، میزان قند خون بیماران دیابتی نوع 2 را کاهش خواهد داد.

به گزارش از شرکت خشکبار و سبزی خشک فردوس ناب، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مصرف سبزی خشک ریحان بر روی غلظت قند خون بیماران دیابتی نوع 2 صورت گرفته است.

سبزی خشک ریحان

گزارش فردوس ناب

پژوهش به روش کارآزمایی بالینی روی تعدادی بیمار که تحت درمان با داروهای پایین آورنده قند خون نبودند، انجام گردید.

نمونه‌ها به طور تصادفی به دو گروه ده نفری تقسیم شدند. به گروه آزمایش؛ روزانه 20 گرم سبزی خشک ریحان مخلوط با ماست، همراه با رژیم غذایی معمولی به مدت چهار هفته داده شد و گروه شاهد فقط رژیم غذایی معمولی را دریافت می کردند.

پس از دو هفته دوره پاکسازی، جای گروه آزمایش را با گروه شاهد عوض کردیم. سپس میزان قند خون ناشتا و قند خون دو ساعت بعد از صبحانه ی هردو گروه اندازه گیری شد و اختلاف هر گروه با آزمون های آماری تعیین گردید.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد میانگین مقدار کربوهیدرات و فیبر دریافتی در دو دوره مصرف سبزی خشک ریحان، به طور معنی داری از دوره مصرف غذای معمولی بیشتر بود.

غلظت قند خون ناشتا در پایان دوره مصرف سبزی خشک ریحان همراه با رژیم معمولی، در مقایسه با مقادیر پایه این دوره و همچنین نسبت به دوره رژیم معمولی کاهش معنی داری در آمار داشت.

غلظت قند خون دو ساعت پس از صرف صبحانه استاندارد در پایان دوره مصرف سبزی خشک ریحان همراه با رژیم معمولی در مقایسه با مقادیر پایه این دوره و همچنین نسبت به دوره رژیم معمولی کاهش معنی دار آماری به ما نشان داد.

نتایج فردوس ناب حاکی از آن است که مصرف سبزی خشک ریحان همراه با رژیم غذایی، غلظت قند خون بیماران دیابتی نوع 2 را کاهش خواهد داد.

انجام پژوهش های مشابه بر روی تاثیر این سبزی خشک بر چربی ها، هموگلوبین گلیکوزیله، مواد معدنی و ویتامین های خون و همین طور تاثیر دراز مدت آن توصیه می‌گردد.

شرکت خشکبار و سبزی خشک فردوس ناب، تولیدکننده مرغوبترین سبزیجات خشک در سطح خاورمیانه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0

بالا

X