سبزی اسفناج خشک دارای رنگ ،عطر، مزه و خواص فراوان که با تولیدی سالم و بهداشتی در شرکت فردوس ناب در دسترس است.

منشا اسفناج از ایران باستان بوده و ارزش غذایی بالایی دارد.

سبزی خشک اسفناج

اسفناج، غنی از ویتامین های AوCوK، منیزیم، آهن، منگنر، اسید فولیک است.

شرکت خشکبار و سبزی خشک فردوس ناب

0

بالا

X