سبزی خشک معطر ۱۰۰ گرمی

سبزی معطر

جز سبزیجات مخلوط شرکت فردوس ناب می باشد و همانطور که از نامش پیداست نسبت به سایر محصولات ناب به خاطر ترکیب خاصی که دراد از عطر بیشتری برخوردار است.

سزی خشک و خشکبار ناب معطر

شرکت خشکبار و سبزی خشک فردوس ناب

0

بالا

X